Vastaanotto

Psykiatrian erikoislääkärin vastaanotto 

Psykiatri eli psykiatrian erikoislääkäri tutkii, arvioi ja hoitaa mielenterveyden häiriöitä.

Uusia potilaita otan vastaan Raahessa Terapiatalo Nosteessa, minne voi varata ajan nettiajanvarauksen kautta (terapiatalonoste.fi). Aiemmin Pasman vastaanotolla käyneet voivat halutessaan entiseen tapaan varata vastaanottoaikoja Pasmasta.

Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden määräämiseen suhtaudun pidättyvästi. Lääkemääräysten uudistamista vain hoitosuhteessa oleville. Ei ajokortti- tai ampuma-aselausuntoja. 

Koronavirustilanteen takia kaikki vastaanottoajat ovat etävastaanottoja. Etävastaanotto on toteutettavissa joko mobiilisti tai tietokoneella, jossa on nettiyhteys sekä mielellään kuulokkeet. 

Yksilöpsykoterapia

Psykoterapia on psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapian tavoitteena on hoitaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapiaa voivat toteuttaa vähintään kolmevuotisen psykoterapiakoulutuksen käyneet henkilöt, joille Valvira on myöntänyt oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. 

Uusia kuntoutuspsykoterapiapaikkoja yksilöpsykoterapiaan ei ole vapautumassa vuoden 2020 aikana.

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Tavoitteena on auttaa henkilöä itse oivaltamaan ja ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään sekä löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Lisätietoa: kognitiivinenpsykoterapia.fi. 

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) -menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää menneisyyden tapahtumiin liittyvän stressin kokemista. Lisätietoa: emdr.fi.

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia on psykoterapian muoto, jossa työskentely toteutuu 6-8 henkilön ryhmässä. Ryhmä tarjoaa samanaikaisesti useita vuorovaikutussuhteita ja mahdollisuuden vertaiskokemusten jakamiseen.